Szpital

  • VetCare Przychodnia Weterynaryjna w Pogórzu

  • Szpital pobytu dziennego

    W oparciu o doświadczenie płynące z pracy z dzikimi zwierzętami oraz współpracy z fundacjami, postanowiłyśmy wydzielić kilka miejsc do leczenia stacjonarnego chorych kotów.
    W miarę możliwości, staramy się minimalizować stres osobników mieszkających w szpitalu, każde zwierzę przebywa w oddzielnym boksie, staramy się podawać każdemu do jedzenia preparaty podnoszące odporność.

    Dzikie Kotki po sterylizacji hospitalizowane są z reguły 2dni ( jeżeli cięcie jest duże po cesarkach, ropomaciczu ) zwierzęta są w szpitalu do czasu, aż lekarz zadecyduje o wypuszczeniu.