tech.wet. Alicja Spietelun

tech.wet. Alicja Spietelun
tech.wet. Alicja Spietelun

Technik Weterynarii


Tech.wet. Alicja dołączyła do naszego zespołu w drugiej połowie 2018 roku. Pani Alicja usprawnia pracę przychodni. Opiekuje się Państwa pupilami " za zamkniętymi drzwiami" tzn. przygotowuje pacjentów do zabiegów, czuwa nad nimi po zabiegach, w trakcie wybudzania, wykonuje zdjęcia RTG itd