chirurgia


Każde zwierzę, które ma zostać poddane zabiegowi powinno być wcześniej przebadane. Zalecamy bezpłatną wizytę przed zabiegową w celu osłuchania i zbadania zwierzątka. Zwierzęta powyżej 5 roku życia powinny mieć wykonane badania krwi - morfologię i podstawową biochemię, w celu zminimalizowania ryzyka narkozy. Jeżeli podczas osłuchiwania lekarz ma wątpliwości, konieczne, przed zabiegiem może okazać się echo lub ekg serca. W razie nie wykonania odpowiednich badań lekarz może odmówić podjęcia się operacji.

Każde zwierzą powinno być poddane przed zabiegiem głodówce min. 8 godz, chyba, że rodzaj zabiegu zakłada inaczej.

Zwierzę powinno mieć stały dostęp do wody pitnej przed zabiegiem.

Zwierzę zostaje doprowadzone do Przychodni przez właściciela, przed zabiegiem jest ważone, właściciel dostaję zgodę na zabieg do podpisania.

Nie ma możliwości, aby właściciel uczestniczył w trakcie zabiegu .

Zwierzak zostaje oddany właścicielowi wybudzony ( czas uzależniony jest od wieku, metabolizmy, kondycji zwierzaka)

Po zabiegu zalecana jest głodówka conajmniej 3 h ( chyba, że lekarz postanowi inaczej )

UWAGA! Zwierzęta ras dużych - nie zaleca się karmienia przez 6 h od zabiegu - po tym czasie małymi porcjami co kilka godzin ( podobnie z wodą do picia )

nie wolno biegać ze zwierzakim, pozwolić mu skakać, toczyć przez grzbiet itp) to grozi skrętem żołądka!